Inhoudsopgave 101 improvisatietips

Inhoud 101 improvisatietips

 

Serie 1 Les 1-10 potpourri van improvisatietips

 

Les 1 Stan Getz en de dominant op II

Les 2 De achttoonsladder volgens Joe Henderson

Les 3 Bach en Bebop deel 1

Les 4 Bach en Bebop deel 2

Les 5 Charlie Parker’s route naar mineur

Les 6 Charlie Parker’s omweg naar mineur

Les 7 Breiwerkje met de 4×4 licks matrix over Bb7

Les 8 Breiwerkje met de 4×4 licks matrix over Cm7

Les 9 Gehoor oefening

Les 10 De bebopscale van Bb

 

 

Serie 2 Pentatoniek

 

Les 11 David Sanborn’s solo opbouw

Les 12 De vijftoonsladder in mineur en majeur

Les 13 Stappenplan voor de pentatonische ladder van Bb mineur

Les 14 Hipper dan Bb mineur pentatonisch

Les 15 De bluesladder

Les 16 Zes pentatonische basislicks

Les 17 Kenny Garrett op “Equinox”

Les 18 Variaties op C mi maj7

Les 19 Hipper op Eb majeur met een pentatonische ladder

Les 20 Bb7 pentatonisch

 

 

Serie 3 Dominant septiem akkoorden

 

Les 21 4×4 Licks Matrix met Bb7

Les 22 Mixolydische ladder en Bebopscale op Bb7

Les 23 Dominant met mol 9 “Caravan”

Les 24 Dominant 9, #11, 13

Les 25 Het sus 4 akkoord “Maiden Voyage”

Les 26 Dominant +5 hele toons

Les 27 Dominant octotonisch b9, b10, #11, 13

Les 28 Altereren theorie b9, b10, #11, 13 of tritonus met 9, #11, 13

Les 29 Altereren praktijk

Les 30 Dominantketen (Caravan)

 

 

Serie 4 De 5 basisakkoorden en het “jazz standards zes stappen plan”

 

Les 31 5 basisakkoorden 5×5 licks matrix BbMaj9

Les 32 5 basisakkoorden 5×5 licks matrix Cmi9

Les 33 5 basisakkoorden 5×5 licks matrix C9 (C7b9)

Les 34 5 basisakkoorden les 4 halfverminderd

Les 35 5 basisakkoorden les 5 verminderd

Les 36 stap 1 6 stappen jazz standards

Les 37 stap 2 6 stappen jazz standards

Les 38 stap 3 6 stappen jazz standards

Les 39 stap 4 6 stappen jazz standards

Les 40 stap 5 en 6 combineren 6 stappen jazz standards

 

 

Serie 5 Timing

 

Les 41 oefening 1 en 2 timing in swingfeel in slow swing, medium swing en up swing

Les 42 oefening timing in latinfeel bossa, samba, son motuno, soca, bolero

Les 43 oefening 16e timing in funk slow funk, medium fast funk

Les 44 oefening timing in swingfeel ¾ medium jazz waltz

Les 45 kat en muis quizz maatsoorten

Les 46 de 7 basisritmes voor swingfeel

Les 47 de 7 basisritmes voor latin

Les 48 de 7 basisritmes voor funk

Les 49 de 7 basisritmes voor loungefeel

Les 50 de 7 basisritmes voor swing 3/4

 

 

Serie 6 Alles over II-V-I

 

Les 51 de gouden formule van Sonny Rollins

Les 52 II vanaf 1, 3, 5, 7 (toonladder, chromatisch, voorhouding)

Les 53 II Vanaf 9 en Honeysuckle rose (mi 11)

Les 54 II-V-I in mineur 12 kolommenprocede Am7b5 – D7b9 – Gm

Les 55 verband II-V in majeur en mineur, oefening, verwijzen naar Autumn Leaves

Les 56 gealtereerd theorie = korte variant van les 28

Les 57 gealtereerd praktijk

Les 58 de Turn Around III-VI-II-V met dominant b9, alt en Charlie Parker’s detour

Les 59 12 basislicks vanaf elke begintoon majeur

Les 60 12 basislicks vanaf elke begintoon mineur

Les 61 Halve Coltrane changes

Les 62 Hele Coltrane changes

Les 63 II-V-I vrijer ; anticiperen, uitstellen, majeur op mineur

Les 64 Octoniek volgens Michael Brecker en John Coltrane

 

 

Serie 7 Talking Bebop

 

Les 65 De opmaat

Les 66 Chromatische basislicks voor majeur en mineur

Les 67 JOUW authentieke muzikale verhaal (modellen om een solo op te bouwen )

Les 68 Charlie Parker patchwork deel 1

Les 69 Charlie Parker patchwork deel 2 (5×5 licks matrix voor Db7 b9 en Db7 9 #11 13)

 

 

Serie 8 De vijf gedaantes van het mineur 7 akkoord

 

Les 70 Cm7 in een modaal stuk, de dorische ladder

Les 71 Cm7 als tonica, melodisch mineur, eventueel dorisch

Les 72 Cm7 als IIe trap. Dorisch in II-V-I. Bb majeur

Les 73 Cm7 als IIIe trap, frygisch. Ab majeur

Les 74 Cm7 als VIe trap, aeolisch Eb majeur en als parallelle mineur

 

Serie 9 Blues

 

Les 75 I-IV-V Blues, mineur pentatoniek, bluesladder, typische blueslicks, watermelon man

Les 76 De JazzBlues in F belangrijkste verschillen : maat 2, 9 en 10-11

Les 77 #IV dim Gospel achtige klank

Les 78 varianten maat 2 van de JazzBlues (V7 en V7alt

Les 79 IV moll dur, #IVdim

Les 80 varianten maat 1-4 JazzBlues Fmi 3+ Dmaj3,

Les 81 varianten maat 1-4 JazzBlues (kruis 11)

Les 82 maat 1-4 sus klank,

Les 83 maat 1-4 dalende lijn van V7 akkoorden

Les 84 Mineur Blues

Les 85 De sus Blues

Les 86 Blues for Alice en toepassen op gewoon Blues schema

Les 87 De blues in 12 karakters en 12 toonsoorten

 

 

Serie 10 Rhythm Changes

 

Les 88 Rhythm is the thing (Tonica – Dominant)

Les 89 I’ve got rhythm – basisschema (IV MD) – tenor conclave

Les 90 variant van de A secties met dim akkoorden + voorbeeldsolo (zelf)

Les 91 Bridge varianten (II-V, altereren)

Les 92 Bridge varianten (vanuit hoofdtoonsoort Bb)

 

 

Serie 11 Beginnen metoutside” spelen

 

Les 93 Tussendominant majeur en mineur

Les 94 De Blues in Ab Charlie Parker Chi-chi, Blues for Alice, hele tonen zakken (zie les 83)

Les 95 Kenny Garrett / Woody Shaw There ‘ll never be another you; “halfje hoger”

Les 96 Coltrane changes II-V-I, CMaj7 veld

Les 97 Consecutive intervals (kl 3 + gr 2, kl 2 + gr 3)

Les 98 Hexatonische ladder – Seven steps to heaven Ferdinand Povel

 

 

Serie 12 De licks matrix creatiever

 

Les 99 Andere cellen voor de licks matrix CMaj7

Les 100 Andere cellen voor de licks matrix Dm7

Les 101 Wat je nog moet weten

                 

  1. Timing
  2. Andere akkoorden

-2.1 Licks matrix Am7b5 uit Cm6

-2.2 Licks matrix Bb9sus4

-2.3 DIM tussen II en III Someday, The song is you, All the things you are.

-2.4 Hippe Akkoorden C2, Cadd9, Cmi add9. Zelf componeren, inclusief piano voicings

  1. Oefenen zonder begeledingstrack
  2. Odd metres
Scroll naar boven