online improvisatie cursussen voor alle muziekinstrumenten

101 improvisatietips Les 90. "Een voorbeeldsolo op het Rhythm schema"

Video 1. UitLEG

Uitleg van de video in woorden

In de video hoor je een voorbeeldsolo van 2 chorussen op het rhythm schema. De volgende ingrediƫnten zijn in deze solo verwerkt :

 1. maat 1 een ritmische variatie van de grote drieklank van klinkend bes
 2. maat 4 de mol 9 om een gealtereerde klank te krijgen
 3. maat 5 chromatische omspeling naar de terts van de dominant, plus gebruik van het septiem (as, tot dan toe nog niet gebruikt, dus geeft aan dat je naar de IVe trap gaat)
 4. maat 6 verhoogd IV dim
 5. maat 10 gebruik van het dim akkoord
 6. maat 11 en 12 sequens, twee maal dominant met b9
 7. maat 13 gealtereerd
 8. maat 14 IV Moll Dur
 9. maat 16 chromatische opmaat naar maat 17
 10. maat 17 Am7 in plaats van D7
 11. maat 18 gealtereerd (b13)
 12. maat 20 eerst 9, later b9
 13. maat 24 gealtereerd
 14. maat 25 en 26 met dim akkoorden
 15. maat 27 en 28 dominant met b9 als sequens
 16. maat 29 bebopscale voor het dominant septiem akkoord
 17. maat 33 tel 3 en 4 G7 (of B dim) in plaats van Gmi7
 18. maat 37 chromatische basislick voor majeur
 19. maat 39 en 40 sequens in Turn Around
 20. maat 43 gealtereerd
 21. maat 44 gealtereerd, ritmisch contrasterende lijn
 22. maat 49 en 50 Am7b5 - D7b9 als meest logische II - V naar Gmi beredeneerd vanuit hoofdtoonsoort Bb
 23. maat 53 en 54 V voor de V, dus toevoeging 9, #11 en 13, melodisch mineur
 24. maat 56 gealtereerd (Coltrane lick)
 25. maat 61 gealtereerd
 26. maat 63 voorhouding voor de terts, zodat je een sus klank krijgt