Video 24.2. uitLEG en uitVOEREN drieklanken

In deze video leer je :

Uitleg van de video in woorden

In het arpeggio van het akkoord Ab7 9 # 11 13 zitten de grote drieklanken Ab en Bb. Een grote drieklank is het meest krachtige tonale materiaal, dus altijd sterk als dat we dat kunnen gebruiken bij het improviseren.Je kunt patterns maken door eerst de drieklank van Ab te spelen en daarna de drieklank van Bb. Je zult dan handig moeten worden met omkeringen.De grote drieklank Ab bestaat uit Ab, C en Eb. De eerste omkering is dan C, Eb en Ab, de tweede omkering Eb, Ab, C. Voor Bb werkt dat precies hetzelfde. Oefen eerst alle omkeringen en maak daarna zinnetjes door ze steeds af te wisselen. Stijgend en weer dalend en tenslotte door elkaar. je kunt hierbij beginnen met achtste noten, maar als je het beheerst speel dan ook triolen en lange noten ; maak leuke ritmes ermee !Speel je een Bes instrument dan zijn het jouw drieklank van Bb en C, speel je een Es instrument dan heb je jouw drieklanken F en G.

Onder downloads heb ik alles voor je op geschreven, getransponeerd voor jouw instrument en vind je de oefentrack.

Scroll naar top